Ocelářský průmysl


Automatizace v hutním sektoru je naše hlavní specializace, v níž se pohybujeme již od našeho vzniku. V této oblasti máme za sebou více než 500 projektů , jejichž rozsah zahrnuje velkou část celkové technologie výroby oceli – od koksáren přes zařízení kontinuálního lití až po finální úpravy oceli ve válcovnách.


Koksovny

 • Automatizace koksárenských strojů
 • Stamping, charging pushing SCP machines
 • Zařízení převozu plynu
 • Quenching machines
 • Stacionární pěchovací zařízení
 • Ingnition hood proces control

Primární výroba železa

 • Aglomerace
 • Vysoká pec
 • Taphole equipment + BF probes

Zařízení na výrobu oceli

 • Pánvové pece (Ingeteam ZEUS)
 • Vakuové pece (Technology RH, RH-TOP, VD, VOD)
 • Tandemové pece
Slider Image

Zařízení plynulého odlévání

 • Automatizace strojů pro plynulé odlévání (ZPO)
 • Technologie ARGUS – systém predikce průvalu
 • Technologie ALMC – Automatic mold Level Control

Válcování za tepla

 • Automatizace válcovny
 • Ohřívací pec - řízení první úrovně
 • Ohřívací pec - řízení druhé úrovně a model ohřevu
 • Válcovna Steckel

Válcování za studena

 • Automatizace válcovny

Procesní linky

 • Automatizace úrovní L1 a L2
 • Žíhací pece
 • Processing lines strip steering systems
 • Hot dip galvanized lines
 • Thermoflattening lines
 • Coating lines
 • Linky dekarbonizace
 • Temper mills

IT Know-how:

 • Sledování materiálu
 • Ohřev a chlazení pásu zpracovaného materiálu
 • Řízení pohonů pro vysokorychlostní segmenty
 • Centrace pásu za chodu
 • Algoritmy pro automatické sekvenční řízení tratě
Slider Image

Další systémy

 • High pressure Descale systems drives and automation
 • Laminar flow cooling systems drives and automation
 • Automatizace vodních hospodářství

Přeprava materiálu

 • Automatizace dopravníkových systémů
 • Návrh kontejnerových rozvoden
 • Automatizace strojů typu:
  • Skládkový a vztěžovací stroj
  • Tripper Car a Spreader
  • Bucket Wheel Excavators
  • Vykládání vagónů
  • Nakladače/Vykladače Lodí
  • Half Portal, Full Portal Scrapers
  • Kruhová skládka
 • Kompletní dodávka MV zařízení, trafa, řídící systém, instrumentace, kabely, kabelové trasy, aj. - dle specifik kontraktu

Dřevozpracovatelský průmysl

 • Automatizace výrobních procesů
 • Robotická manipulace se dřevem
  • mezioperační manipulace
  • paletizace
  • balení
 • Robotická manipulace s prokládkami pro sušení viz DryWoodMesh.com
 • Obsluha pil

Papírenský průmysl

V portfoliu našich projektů je taktéž hojně zastoupen papírenský průmysl, který je především reprezentován:

 • Stroje na výrobu papíru
 • Stock preparation line
 • Navíjecí linka
 • Vztlačovací linka
Slider Image

Vodohospodářství

 • Vysokotlaká odvápňovací soustava
 • Kompresorová stanice
 • Průmyslové čerpací stanice
 • Čistička odpadních vod

Jednoúčelové stroje

 • Tester hydraulických komponent
 • Letecký Simulátor

Galerie


Možná jste hledali odkaz na produkty a služby námi poskytované?