Průmysl 4.0


Robotizace a automatizace v konceptu Průmyslu 4.0 je neodmyslitelnou součásti efektivního řízení budoucnosti. Firma Ingeteam v této oblasti poskytuje komplexní návrh robotických celků včetně případových studií, vývoje a výzkumu.

Nabízíme: