Koksovny

  • Automatizace koksárenských strojů
  • Stamping, charging pushing SCP machines
  • Zařízení převozu plynu
  • Quenching machines
  • Stacionární pěchovací zařízení
  • Ingnition hood proces control
Stroj na výrobu koksu
Coke Plant Machine