Dřevozpracovatelský průmysl

  • Automatizace výrobních procesů
  • Robotická manipulace se dřevem
    • mezioperační manipulace
    • paletizace
    • balení
  • Robotická manipulace s prokládkami pro sušení viz DryWoodMesh.com
  • Obsluha pil