Primární výroba železa

  • Aglomerace
  • Vysoká pec
  • Taphole equipment + BF probes
Vysoká pec
Vysoká pec