Ocelářský průmysl


Automatizace v hutním sektoru je naše hlavní specializace, v níž se pohybujeme již od našeho vzniku. V této oblasti máme za sebou více než 500 projektů , jejichž rozsah zahrnuje velkou část celkové technologie výroby oceli – od koksáren přes zařízení kontinuálního lití až po finální úpravy oceli ve válcovnách.

Jednotlivé technologie:

Ilustrační foto:

Ilustrační foto

Možná jste hledali odkaz na produkty a služby námi poskytované?