OJSC Enel OGK-5

Rusko - 2011-2012

Dopravní systém pro přepravu popílku v elektrárně.

Bhushan Power & Steel

Indie - 2011

Stacionární pěchovací zařízení.

Elektročást zařízení pro technologie vysokých pecí.

Maanchan Iron&Steel

Čína - 2011

Dvojitá vakuová pec – sekundární metalurgie.

Modernizace termorovnací a nanášecí linky.

ArcelorMittal Galati

Rumunsko - 2010

Vrtací stroje pro vysoké pece.

Stacionární pěchovací stroje pro koksovny.

Zařízení pro sekundární metalurgii - vakuové pece RH TOP 370t Duplex, pánvové pece 370t Duplex.

Rekonstrukce elektročásti oduhličovací procesní linky.

Zařízení pro sekundární metalurgii – vakuové a pánvové pece  RH + LF.

Mobarakeh Steel Co

Irán - 2009

RH vakuové pece.

Modernizace ZPO1 - otočný licí stojan - výměna kompletní elektročásti.

2. Úroveň řízení vakuové peci.

Systém dopravy uhlí do elektrárny.

Rekonstrukce termožíhací a termorovnací linky.

Sázecí a pěchovací stroj koksovny, Vrtací a ucpávací stroje vysoké pece, dodávka rozvaděčů a SW pro mísiče.

Elektročást rekonstrukce pozinkovací linky.

ARGO-HYTOS

ČR - 2007-2008

Zkušební stav hydraulického ventilu.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

ČR - 2006-2008

Regulace hladiny v krystalizátoru kontinuálního licího zařízení.

U.S.Steel Košice

Slovensko - 2007

Vysokotlaké ostřiky teplé válcovny.

ArcelorMittal

Jihoafrická republika, Kanada, Mexiko, Polsko, Rumunsko - 2005, 2006, 2007

Bramové kontilití – systém prevence průvalu Argus.

2 x Vakuovací stanice VOD.

UralSteel

Rusko - 2006

Zařízení plynulého odlévání - blokové.

UralSteel

Rusko - 2006

2 předehřívací pece bramové.

Anchan Iron&Steel

Čína - 2004-2006

Vakuovací stanice RH (5 instalací).

Kern

ČR - 2004-2006

Drátotažné stroje.

Maritza

Bulharsko - 2004-2006

Doprava a skladování lignitu a vápence do elektrárny.

ArcelorMittal Galati

Rumunsko - 2004

Sázecí a pěchovací zařízení koksovny.

Válcovna Steckel, rekonstrukce.

ArcelorMittal Temirtau

Kazachstán - 2004

9 pánvových a mezipánvových vozů

Posco

Jižní Korea - 2004

Vakuovací stanice RH TOP a VDT.

SeverStal

Rusko - 2003-2004

Bezzvonová sazebna VP4 a VP5.

ArcelorMittal Ostrava

ČR - 1997, 1999, 2004

Vodní hospodářství (3 velké stanice).

U.S.Steel Košice

Slovensko - 2003

Oduhličovací a nanášecí linka.

U.S.Steel Košice

Slovensko - 2000, 2003

Vodní hospodářství (2 velké stanice).

Kunming Iron & Steel

Čína - 2002

Válcovny Steckel.

Kruhový sklad.

Hyundai Steel

Korea - 2001

Vakuovací stanice VOD.

Zařízení plynulého odlévání-sochorové (ZPO3).

ArcelorMittal Ostrava

ČR - 1997, 1999

Pánvové pece (PP2 a PP3).

SSAB

Švédsko - 1998

Válcovna tlustých plechů.