Válcování za tepla

  • Automatizace válcovny
  • Ohřívací pec - řízení první úrovně
  • Ohřívací pec - řízení druhé úrovně a model ohřevu
  • Válcovna Steckel
Válcování za tepla
Válcování za tepla