Logo Moravskoslezský kraj

Společnost Ingeteam se od června tohoto roku zapojila se svým projektem do „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Do projektu, byli zařazeni dva studenti VŠB – TUO, fakulty Elektrotechniky a informatiky, jehož cílem je uplatnit nabyté teoretické znalosti studentů v realizačních projektech společnosti a připravit je na vstup do praktického života.


Logo EU 'Operační program Podníkání a investice'

Dotace

Název projektu: „Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW“
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024017
Popis a cíl projektu: Společnost Ingeteam, jako partner projektu, se podílí na vývoji digitálně-diagnostického modemu v rámci projektu „Energeticko-softwarová optimalizace hydraulických stanic nad 100 kW“, jehož cílem je realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje nových systémů hydraulických stanic velkých výkonů při aplikaci nové struktury hardware a software vysokovýkonových pohonových jednotek s digitálně-diagnostickými modemy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Logo EU 'Operační program Podníkání a investice'

Dotace

Název projektu: Nové VaV centrum společnosti Ingeteam a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016005
Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Předmětem projektu je vybudování komplexní VaV infrastruktury, která bude navržena tak, aby umožňovala především:

  • Vyvíjet a testovat nové softwarové nástroje a procesy pro zefektivnění návrhu a výroby elektrických rozvaděčů (snížení nároků na množství pracovních sil a jejich kvalifikaci)
  • Vyvíjet a testovat mechatronické a robotické aplikace, především pak chapadla robotů, softwarové aplikace řízení robotů a aplikace strojového vidění
  • Vyvíjet a testovat pokročilá řešení v rámci Industry 4.0 v oblasti průmyslových řídicích systémů (Level 0, Level 1, HMI/SCADA, Level 2, MES).
Obsahem projektu je vytvoření technologických kapacit, které budou společně rozšiřovat rozsah aktivit stávajícího VaV oddělení společnosti Ingeteam a.s. Rozšíření aktivit VaV centra bude spočívat především ve výzkumu nové generace řešení.
Hlavní cíl projektu: Hlavní cíl projektu je rozšíření VaV kapacit a schopnosti inovací ve společnosti Ingeteam a.s. a udržení a posílení její konkurenceschopnosti a schopnosti pružně reagovat na nové požadavky zákazníků. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam zařízení podřízených z fondu EU a výčet testů, které na těchto zařízeních lze provádět.


Logo EU 'Operační program Zaměstnanost'

Společnost Ingeteam připravuje realizaci projektu, na kterém se finančně podílí Evropská unie a Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Název projektu: "Vzdělávání zaměstnanců společnosti Ingeteam a.s."
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012214
Cíl projektu: Vzdělávací projekt řeší zvýšení úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a dosažení kvalifikační úrovně zaměstnanců definovanou potřebami zaměstnavatele. Absolvování kurzů je předpokladem pro získání vysoce odborných teoretických i praktických dovedností.
Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Reportáž TV Polar - CHYTRÝ REGION: Společnost Ingeteam se rozšiřuje, přistavuje novou budovu.


Logo EU 'Operační program Zaměstnanost'

Společnost Ingeteam a. s. uspěla s projektovou žádostí ve výzvě 03_17_079 o finanční podporu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, z OPZ a ESF. Od 1. 11. 2018 je projekt v realizační fázi.

Název projektu: „Adaptace pracovní schopnosti zaměstnanců různých věkových skupin”
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009577
Účel projektu: Projekt reaguje na potřebu vychovat z nové nastupující mladé generace budoucí lídry firmy, je zaměřen na přenos odborných zkušeností uvnitř firmy mezi generacemi a na zavedení systémového řešení vycházející z personální strategie, jejíž tvorba je jedním z cílů projektu.