Kvalita, bezpečnost a EMS


Kvalita i nadále zůstává prvořadým cílem firmy. Byly prověřeny a upraveny interní procesy tak, aby odpovídaly nové firemní struktuře. Společnost úspěšně absolvovala certifikaci zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001, EMS dle ČSN EN ISO 14001 a OHSAS dle ČSN OHSAS 18001.


Politika kvality, EMS a BOZP

Ingeteam a.s. jako společnost působící v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, představuje významného a tradičního dodavatele komplexních řešení a služeb v oblasti průmyslové automatizace se zaměřením na to být zákazníkovi dlouhodobým a seriózním partnerem a poradcem, s respektem k jedinečnosti a osobitosti jeho potřeb.

Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví a proto se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Základním cílem společnosti, v souladu se stanoveným Kontextem, potřebami a očekáváními relevantních zainteresovaných stran, je spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tento cíl naplňujeme plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně poskytovaných produktů a služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti. Produkty a služby v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, jsou službami, které mohou mít vliv na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti:


Certifikace

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001
Certifikát ISO 14001
Certifikát OHSAS 18001
Certifikát OHSAS 18001