Ingeteam
english
Domů
Mapa stránek
Kontakty
search
logo Ingeteam
 

Kvalita, bezpečnost práce a EMS

   

Kvalita i nadále zůstává prvořadým cílem firmy. Byly prověřeny a upraveny interní procesy tak, aby odpovídaly nové firemní struktuře. Společnost úspěšně absolvovala certifikaci zavedeného integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001, EMS dle ČSN EN ISO 14001 a OHSAS dle ČSN OHSAS 18001.

   
   

Politika kvality, EMS a BOZP

   

Ingeteam a.s. jako společnost působící v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, představuje významného a tradičního dodavatele komplexních řešení a služeb v oblasti průmyslové automatizace se zaměřením na to být zákazníkovi dlouhodobým a seriózním partnerem a poradcem, s respektem k jedinečnosti a osobitosti jeho potřeb.

Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a zdraví a proto se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Základním cílem společnosti je spokojenost zákazníků, ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost. Tento cíl naplňujeme plánovitým a soustavným zvyšováním úrovně poskytovaných produktů a služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech identifikovaných procesů společnosti. Produkty a služby v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, jsou službami, které mohou mít vliv na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti:


 
Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování produktů a služeb v oblasti „Vývoj, projektová příprava a řízení dodávek elektročástí technologických investičních celků“, jejichž kvalita je v souladu s požadavky zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy. 
 
Naše produkty a služby mohou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří je realizují a produkty, které do nich vstupují, proto klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a realizované zakázky.
 
Usilujeme o dosažení stabilních kvalitativních parametrů, maximální pružnost při realizaci zakázek a ovytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a kvality. Odpovědnou a kvalitní činností celé společnosti chceme získat a udržet skupinu stále budované struktury zákazníků.
 
Společnost klade velký důraz na výběr pracovníků, kteří se stávají nejcennějším majetkem společnosti. Lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a zkušených pracovníků je všestranněpodporován zvyšováním odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním.
 
Dodržování všech platných právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně životního prostředí a k ochranězdraví a bezpečnosti je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systémuřízení.
 
Neustálé zlepšování, předcházení znečišťování životního prostředí a vzniku havárií spolu s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti patří mezi základní priority vedení společnosti.
  Vedení společnosti odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému managementu, za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti.
  Každý pracovník přispívá k uskutečnění strategických cílů společnosti nasloucháním požadavků a názorů zákazníků,předáváním informací vedení společnosti. Následná přijatá opatření povedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků.

 

Certifikát ISO 9001                                Certifikát ISO 14001                                Certifikát OHSAS 18001

Certificate ISO 9001 Certificate ISO 14001 Certificate OHSAS 18001

  

   src="http://toplist.cz/count.asp?id=1441645" border="0" alt="TOPlist" width="88" height="31"/>

 

aci ISO máme zavedenu nepřetržitě již od roku 1998.

 
© Ingeteam 2008 Domů | Archiv zpráv | Novinky| WebSolution: Pudu Technologies