Ingeteam
english
Domů
Mapa stránek
Kontakty
search
logo Ingeteam
 

Dotace


Vývoj automatizovaného pracoviště pro paletizaci dřeva a prokladem

Ingeteam a.s. uspěl se svou projektovou žádostí o zajištění financování z Moravskoslezského kraje.

 

Název projektu:          

 

Vývoj automatizovaného pracoviště pro paletizaci dřeva a prokladem 

 

 

 

Popis projektu:                                                     

 

Hlavním cílem projektu je vývoj spolehlivého manipulátoru prokladového materiálu, který má specifický tvar a vlastnosti, že neumožňuje použití standardních řešení (nelze použít běžné přísavky, elektromagnety amistandardní mechanická chapadla). Vývoj speciálního chapadla, především testování spolehlivosti a životnosti, bude probíhat na speciálním robotizovaném pracovišti, které se buduje pro tento účel v prostorách naší společnosti. Celý projekt je realizován v úzké spolupráci s výrobci manipulovaných materiálů i potenciálními koncovými zákazníky, protože pro ně by vyřešení této problematiky představilo výrazné zvýšení výrobních kapacit.

Finanční dotace:  
Na realizaci testovacího pracoviště se finančně podílí Moravskoslezský kraj. 
   

 


Moravskoslezský kraj  

 
Vzdělávání OPLZZ

Ingeteam a.s. uspěl se svou projektovou žádostí o zajištění financování z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Bližší informace je možné získat na  www.esfcr.cz

 

Název projektu:          

 

Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam a.s.  

Registrační číslo projektu: 

 

CZ.1.04/1.1.02/94.00897      

Účel projektu:                                                     

 

Projekt kombinuje různé formy vzdělávání, které jsou nezbytné pro výkon vysoce specializovaných pozic ve společnosti Ingeteam a.s. Navržená školení jsou přesně zacílena na zvyšování flexibility a odbornosti jednotlivých zaměstnanců a zapadají tak do systému vzdělávání. Rostoucí konkurenční tlak na cenu a kvalitu zboží a služeb ze strany odběratelů na domácím i zahraničním trhu si vyžádal nezbytnost neustálého posilování konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování kvality projektů, efektivity a flexibility realizace zakázek a rovněž inovací portfolia nabízených produktů a služeb. Navržený systém vzdělávání tak zajistí větší profesionalitu jednotlivých zaměstnanců a podpoří kvalitu poskytovaných služeb.

 Ukončení projektu:  
Po dvouleté realizaci byl projekt v souladu s harmonogramem k 30. 6. 2015 ukončen. 
   

 

 

  Logo EU

© Ingeteam 2008 Domů | Archiv zpráv | Novinky| WebSolution: Pudu Technologies