Ingeteam
english
Domů
Mapa stránek
Kontakty
search
logo Ingeteam
 

Novinky


28.07.2014 10:26:55

270t dvojitá pánvová pec, Tchai-wan

270t dvojitá pánvová pec, Tchai-wan: Ingeteam a.s. uvedl úspěšně do provozu elektročást nové 270 t Dvojité pánvové pece. Tato pánvová pec s roční kapacitou 1.94 mil. tun byla instalována pro ocelárnu u vysoké pece č 2. Toto zařízení byla postaveno ke zvýšení objemu výroby vysoce kvalitní oceli. Rozsah dodávky zahrnoval kompletní elektro-projektování a dodávky automatizačních systémů, speciální instrumentace,  frekvenčních pohonů pánví a dopravního systému materiálu. Uvedení do provozu a školení bylo dokončeno v březnu 2014. 

 

Instalace systému predikce průvalů (BOP) pro CCM3, ArcellorMittal, Polsko:

Systém predikce průvalů (BOP) ARGUS – Hlavní funkcí systému predikce průvalu je eliminovat průvaly způsobené přilnutím povrchu kontislitku ke krystalizátoru (stickers). Společnost Ingeteam nahradila původní system predikce průvalů BOP svým vlastním produktem ARGUS. Spolehlivost detekce průvalů byla významně zlepšena a generování falešných alarmů bylo téměř eliminováno. Tyto 2 parametry umožnily zvýšit spolehlivost technologie 2-proudého kontilití a snížit výrobní ztráty. Cena investice byla snížena také díky možnosti použití původní instrumentace s novým systémem. Nový system Argus potvrdil správnost technického řešení a funkčnost systému ve všech provozních podmínkách. Počet úspěšně instalovaných systémů ARGUS BOP v závodech společnosti AcelorMittal celosvětově dosáhl na hodnotu 15. 

 


07.01.2014 14:35:20

Školení “Obsluha elektrovozíku”

Ve dnech 9. – 13. 12. 2013 proběhlo v budově Ingeteam a.s. rekvalifikační školení  “Obsluha elektrovozíku”. Školení se zúčastnili tři zaměstnanci firmy, úspěšně absolvovali, ukončili rekvalifikaci testem a praktickými zkouškami, na závěr obdrželi osvědčení řidiče manipulační techniky. Náklady s kurzem spojené jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR v rámci projektu “Vzdělávejte se pro růst v MSK II”. 

 

   

 


15.07.2013 09:39:53

Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam a.s.

Ingeteam a.s. uspěl se svou projektovou žádostí o zajištění financování z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Bližší informace je možné získat na  www.esfcr.cz

 

Název projektu:          

 

Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam a.s.  

Registrační číslo projektu: 

 

CZ.1.04/1.1.02/94.00897      

Účel projektu:                                                      

 

Projekt kombinuje různé formy vzdělávání, které jsou nezbytné pro výkon vysoce specializovaných pozic ve společnosti Ingeteam a.s. Navržená školení jsou přesně zacílena na zvyšování flexibility a odbornosti jednotlivých zaměstnanců a zapadají tak do systému vzdělávání. Rostoucí konkurenční tlak na cenu a kvalitu zboží a služeb ze strany odběratelů na domácím i zahraničním trhu si vyžádal nezbytnost neustálého posilování konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování kvality projektů, efektivity a flexibility realizace zakázek a rovněž inovací portfolia nabízených produktů a služeb. Navržený systém vzdělávání tak zajistí větší profesionalitu jednotlivých zaměstnanců a podpoří kvalitu poskytovaných služeb.

 

 

 

 

 

       

29.10.2012 12:43:33

Rekonstrukce pozinkovací linky pro ArcelorMittal Poland

Rekonstrukce pozinkovací linky pro  ArcelorMittal Poland: Společnost Ingeteam zvítězila v tendru na dodávku rekonstrukce pozinkovací linky pro závod Swietochlowice ve společnosti ArcelorMittal Poland. Tato nová zakázka je pro naši společnost velmi významným projektem a je doposud největší rekonstrukcí v oboru procesních linek, která bude provedena společností Ingeteam v České republice. Hlavní zaměření plánované investice bylo významné zvýšení spolehlivosti linky a navazující vylepšení několika technologických parametrů linky. Linka umožňuje kontinuální provoz s roční kapacitou 330 tis. Tun pozinkovaného plechu.  Součástí dodávek společnosti Ingeteam bude náhrada pohonů linky včetně výměny motorů a převodovek, náhrada řídicího systému, výměna MCC rozvaděčů, zajištění bezpečnosti provozu linky, výměna senzorů a akčních členů a dále pak náhrada řízení pozice pásu, systému logování dat a náhrada klimatizací rozvoden. Harmonogram pro provedení uvedených změn je 12 měsíců včetně 3 měsíčního ověření garantovaných parametrů za provozu linky. Získáním tohoto projektu Ingeteam a.s. navazuje na svůj strategický cíl rozšíření svých aktivit v oblasti procesních linek a využití svých zkušeností z projektů týkajících se rekonstrukcí technologických provozů  

 


23.07.2012 13:37:50

Vstřikování práškového uhlí

Vstřikování práškového uhlí  ve VP č. 4 a 6, Třinec: Ingeteam byl vybrán jako dodavatel řízení procesu vstřikování práškového uhlí  pro vysoké pece č. 4 a  6  v Třineckých železárnách. Rozsah projektu zahrnuje kompletní řízení technologické části GAD (mletí a sušení) a PCI (vstřikování práškového uhlí) včetně dodávek HW řídicího systému a aplikačního SW pro PLC (Siemens) a vizualizaci procesu (Wonderware Intouch). Dodávka zařízení a uvedení do provozu je plánováno v roce 2013.      


28.05.2012 08:23:08

Skipový vrátek VP

Skipový vrátek VP, Kardemir, Turecko:  naše společnost získala projekt na dodávku zařízení  pro pohonnou jednotku skipového vrátku vysoké pece č.5 ve společnosti Kardemir S.A. v Turecku. Smlouva zahrnuje dodávku kompletní dokumentace dodávek projektu, dodávku frekvenčních měničů a motorů o výkonu 2 x 780 kW a řízení pohonné jednotky. Realizace dodávek a zprovoznění zařízení je plánováno na rok 2012.       


02.05.2012 08:37:45

Náhrada pohonů v licím oblouku pro kontilití ZPO2 v Třineckých železárnách

Náhrada  pohonů v licím oblouku pro kontilití ZPO2 v Třineckých železárnách  - po úspěšném dokončení první fáze rekonstrukce kontilití na ZPO2 v Třineckých železárnách týkající se náhrady a zlepšení regulace výšky hladiny oceli v krystalizátorech jsme byli úspěšní v získání zakázky na další etapu tohoto díla – výměnu pohonů v licím oblouku. Byla uzavřena smlouva na zpracování realizační dokumentace, dodávku, demontáž, montáž a uvedení do provozu regulovaných pohonů umístěných v licím oblouku a úpravy v řízení technologie pro 8 licích proudů na tomto kontilití. Dodání  zařízení a následné uvedení do provozu včetně provedení výkonnostních testů bude provedeno  v letošním roce.


04.04.2012 13:21:29

Stacionární pěchy

Stacionární pěchovací stroje pro koksovny v Číně: na základě našich zkušeností a referencí jsme získali další projekt v oblasti technologií strojů pro koksárenské baterie. Jedná se o kompletní dodávku na klíč elektro-systémů a řízení 4 jednotek stacionárních pěchovacích strojů v Qinjhai, Čína. Elektro zařízení sestává z NN rozváděčů s frekvenčními měniči, řídícího a vizualizačního systému, montážního materiálu a kabelů. Instalace a uvedení do provozu je plánována do konce roku 2012.


26.03.2012 09:50:17

Linka na výrobu silničních svodidel:

Linka na výrobu silničních svodidel: ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. budeme realizovat kompletní modernizaci řídicího systému procesní linky na výrobu silničních svodidel.  Dodávka zahrnuje modernizaci řídicího systému, náhradu stávajících regulovaných pohonů pro tvářecí stolice a letmé nůžky a nezbytné mechanické i elektrické úpravy v souvislosti s touto rekonstrukcí. Modernizace bude provedena v průběhu roku 2012.


09.03.2012 15:47:08

Modernizace řízení pro studenou válcovnu

Modernizace řízení pro studenou válcovnu -  společnost Ingeteam uzavřela smlouvu na implementaci nového způsobu řízení tloušťky pásu a sledování pozice pásu  ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Námi  dodaný  nový systém umožní  automatickou regulaci tloušťky válcovaného pásu s využitím regulace polohy stavěcích šroubů a tahové regulace válcovací stolice a dále také zlepšený systém sledování polohy pásu pro optimalizaci procesu a sledování vad pásu.  V rámci nabízeného řešení bude provedena  také výměna pohonů stavěcích šroubů včetně náhrady motorů, měničů a strojních úprav. Uvedené úpravy výrazně zlepší výsledné parametry výrobků a zároveň zvýší výrobní kapacitu. Výměnu systému provedeme v průběhu odstávky ve výrobě ve druhém čtvrtletí roku 2012.


31.01.2012 13:00:16

Modernizace teplotního úseku procesní linky Surahammer

Modernizace teplotního úseku procesní linky Surahammer - dalším projektem, který realizujeme je zhotovení projektové dokumentace, dodávka, montáž a uvedení do provozu elektrického zařízení  a automatizovaného systému řízení plynově a elektricky ohřívané pecní části procesní linky ve společnosti Surahammer Bruk ve Švédsku.  Dále budou  dodány standardní zařízení  jako silové rozvaděče MCC, komponenty automatického systému řízení a aplikační SW pro PLC a HMI. Nově budeme také implementovat pro tuto technologii vyšší úroveň řízení - Thermal Control Model  včetně implementace procesního modelu, sběr technologických dat a jejich vyhodnocení, řízení kvality produkce atd.

       

09.01.2012 08:50:19

Podpora charitativních a kulturních projektů v roce 2011

V  roce 2011 jsme finančními dary podpořili následující charitativní, kulturní a ostatní projekty: Sociální vozidlo ve spolupráci s firmou Kompakt, Sportovní klub vozíčkářů Ostrava,Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel,  Ostravskou organizaci vozíčkářů, TJ ZRAPOS zrakově postižených, Sociální automobil pro Dětský domov, projekt "Bezpečně na silnici" pro zvýšení bezpečnosti dětí na silnicích, Festival španělské kultury IBERICA, Vánoční představení Jesličky sv. Františka.


30.11.2011 12:24:57

Řídicí systém pro bezzvonovou sazebnu v Indii:

Řídicí systém pro bezzvonovou sazebnu v Indii: společnost Ingeteam získala zakázku pro dodávku automatizace pro bezzvonovou sazebnu pro SAIL Durgapur Steel Plant v Indii. Dodávaná technologie bude součástí provozu vysokých pecí pro jednoho z největších výrobců oceli v Indii. Ingeteam poskytne kompletní automatizaci procesu včetně PLC a HMI aplikace založené na systému PLC technologií Schneider.  Akceptační testy se zákazníkem jsou plánovány v březnu 2012, instalace a uvedení do provozu proběhne do konce letošního roku.

 

30.11.2011 12:14:57
Vstřikovací systém pro technologie vysokých pecí:

Vstřikovací systém pro technologie vysokých pecí - naše společnost se bude podílet jako hlavní dodavatel inženýrinku, dodávek elektrického zařízení  a automatizovaného řízení pro     technologii vstřikování práškového uhlí  (Pulverized Coal Injection - PCI) vysokých pecí BF1, BF2, BF3 v Novokuznětsku  pro společnost ZSMK, Rusko.  Rozsah dodávaného zařízení zahrnuje dodávku  zařízení MCC, HW a SW řídicího systému a kompletní automatický systém  včetně PLC a HMI aplikací. Tento projekt je pro nás významný nejen rozsahem   (cca 5500 I / O), ale také využitím našich znalostí a zkušeností z předcházejícího projektu realizovaného v roce 2011 pro společnost NTMK.  Dodání zařízení je plánováno na první čtvrtletí letošního roku, instalace a uvedení do provozu za účasti našich odborníků  nejpozději do konce roku.


25.11.2011 13:02:42

Realizované projekty v roce 2011

Obnova MaR výšky hladiny oceli v krystalizátorech na ZPO2 - diagnostika hydrauliky a nových servoventilů  - v letošním roce jsme uzavřeli smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, dodávku. montáž a uvedení do provozu části ASŘ měřicího a regulačního řetězce ovlivňujícího výšku hladiny oceli v krystalizátoru na kontinuálním licím zařízení ZPO2 v Třinci. Realizací tohoto projektu investor - společnost Třinecké železárny získala moderní a výkonné zařízení pro řízení významné funkce jejich klíčového výrobního provozu. Dodávky zařízení a následné bezproblémové uvedení do provozu včetně provedení výkonnostních testů proběhlo ke spokojenosti zákazníka a prokázalo připravenost společnosti Ingeteam a.s při řešení projektů s vysokou technickou náročností.

Sekundární metalurgie – Dvojitá vakuová pec, Čína - díky dlouholetým zkušenostem s projekty sekundární metalurgie byl uzavřen kontrakt na dodávku elektro části dvojité vakuové pece instalované v továrně “Masteel Iron & Steel Co., Ltd.” v Číně. Rozsah zakázky sestává z detailních inženýrských prací, vývoje řídicí aplikace, dodávek řídícího systému PLC a vizualizace HMI a speciální instrumentace. Zařízení bylo dodáno a instalováno u koncového uživatele a v současné době probíhá zprovoznění uvedených zařízení pod dohledem našich zaměstnanců.

Dodávka zařízení pro technologie vysokých pecí, Rusko - Dalším realizovaným projektem v letošní roce bylo zhotovení projektové dokumentace a dodávka elektro zařízení pro silovou část a řídicí systém technologie vstřikování práškového uhlí vysokých pecí hutního závodu, Nižnij Tagil, Rusko. Instalace a zprovoznění zařízení  je plánováno v první polovině roku 2012  za účasti našich odborných pracovníků.


01.04.2011 12:38:30

Ingeteam podporuje charitativní a kulturní projekty 2010

V roce 2010 jsme finančními dary podpořili následující charitativní a kulturní projekty: Sociální vozidlo ve spolupráci s firmou Kompakt, Sportovní klub vozíčkářů Ostrava,  Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel,  Vánoční představení,  Ostravská organizace vozíčkářů, Festival španělské kultury IBERICA a dobročinný bazar Velvyslanectví Španělska,  Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Pustkovec,.
25.01.2011 14:46:02

Realizované projekty v roce 2010

Dopravní systém pro přepravu popílku, Rusko - významným projektem vzhledem k rozsahu a komplexnosti dodávek je zakázka na dodávku dopravního systému pro přepravu popílku v ruské elektrárně Reftinskaya GRES v oblasti Jekatěrinburgu. Bude zajištěna komplexní dodávka na klíč elektrických systémů pro 4,2 km dlouhý trubkový dopravník následovaný 2,2 km dlouhým posuvným dopravníkem se shazovacím vozíkem a zakládačem. Celkový instalovaný výkon elektrické instalace přesahuje 11MW. Zakázka zahrnuje kompletní elektro-inženýring, dodání VV a NN zařízení, transformátory, řídicí systém a instrumentaci. Kompletní dodávka bude provedena v kontejnerových rozvodnách. Předpoklad uvedení do provozu se očekává v letech 2012-13. 

Modernizace termorovnací a nanášecí linky OL1  Pouze 6 měsíců stačilo společnosti Ingeteam, a.s. k úspěšnému dokončení projektu rozsáhlé modernizace termorovnací a nanášecí linky OL1 pro ArcellorMittal Frýdek-Místek, a.s. . Tato linka zpracovává především transformátorovou ocel pro elektrotechnické účely. Navrhnuté řešení zahrnovalo významné úpravy ve strojní části a části řízení linky s cílem dosáhnout podstatného zvýšení kvality a částečného zvýšení výkonu výroby. Linka po rekonstrukci kontinuálně zpracovává ocelové pásy, především transformátorovou ocel. Technologicky nejdůležitějšími uzly jsou mycí sekce, nanášení elektro izolace, sušení, žíhání a rovnání pásu za tepla.Úspěšná realizace v časově kritických podmínkách a bezproblémový nájezd linky po přestavbě potvrzuje technickou úroveň i zkušenosti našich pracovníků s tímto typem a specifiky projektu. Zařízení bylo úspěšně uvedeno do provozu v prosinci 2010. 

Stacionární pěchovací stroje pro koksovny v Indii Rozšířením našich aktivit v oblasti technologií koksových elektráren byla kompletní dodávka na klíč elektro-systémů a řízení 4 jednotek stacionárních pěchovacích strojů pro Jindal South West (JSW) v Indii. Elektro zařízení sestává z NN rozváděčů s frekvenčními měniči, řídícího a vizualizačního systému. První 2 jednotky byly nainstalovány a uvedeny do provozu v prosinci roku 2010 a kompletní instalace bude dokončena ve 2. čtvrletí roku 2011.

Sekundární metalurgie – Dvojitá vakuová pec, Čína - díky dlouholetým zkušenostem s projekty sekundární metalurgie byl uzavřen kontrakt na nový projekt dvojité vakuové peci instalované v továrně “Masteel Iron & Steel Co., Ltd.” v Číně. Rozsah zakázky sestává z detailních inženýrských prací, vývoj řídicí aplikace, dodávky řídícího systému PLC a vizualizace HMI a speciální instrumentace.. Plánované uvedení do provozu v roce 2011. 


10.09.2010 15:35:59

Společnost Ingeteam je významným dodavatelem komponent pro výstavbu fotovoltaických elektráren

Dodávky střídačů vyráběných společností Ingeteam, popřípadě dodávka komplexnějšího řešení formou plně vybavených mobilních rozvoden, kde jsou instalovány střídače, rozvaděče NN a VN a transformátory se staly preferovaným řešením mnoha firem v oblasti výstavby fotovoltaických elektráren. V konfiguraci se střídači o velkých výkonech (až 650 kW pro jednotlivý střídač) je toto řešení výhodné zejména při projektech o velkém instalovaném výkonu fotovoltaické elektrárny. Toto řešení dodané firmou Ingeteam bude realizováno například při projektech Benátky nad Jizerou 4MWp; Čejetice 2MWp; Stráž pod Raskem 5MWp; Žihle 1,2MWp; Lstiboř 0,5MWp; Vojkovice 2,7 MWp; Zlín 0,4MWp; Libuň 0,2MWp; Mladecko 0,1MWp; Chlum 1MWp; Markvartice 1MWp; Úštěk 0,2MWp; Bousov 3,3 MWp; Kobeřice 0,1 MWp a další projekty jsou v jednání.
20.07.2010 13:43:14

I v roce 2010 pokračujeme v projektu Future SME

FutureSME je významný celoevropský projekt, do kterého je zapojeno 26 účastníků z Irska, Spojeného království, Itálie, Turecka, Polska, Švédska, České Republiky a Slovenska. Hlavním koordinátorem projektu je University of Strathclyde (Glasgow, Spojené království).
S grantem EU ve výši 6 mil. EUR ze 7. rámcového programu tento projekt vytvoří sadu praktických nástrojů a metod, které pomohou evropským malým a středně velkým podnikům (small and medium size enterprises, SME) dosáhnout a udržet si celosvětovou konkurenceschopnost. Poskytne strategický a operační rámec k podpoře společností zainteresovaných v komplexních zásobovacích řetězcích k optimalizaci jejich obchodních procesů - vhodného načasování, cen, kvality a trvalé udržitelnosti. Jako výsledek přinese model úspěšného malého podniku v budoucnosti.
Více než 50% účastníků jsou malé podniky všech odvětví a typů. 


20.07.2010 13:41:40

Firma Ingeteam získala významný projekt na rekonstrukci procesní linky pro ArcelorMittal

Společnost Ingeteam a.s. byla vybrána jako dodavatel pro rekonstrukci linky na zpracování ocelových pásů, zejména pro GO (grain oriented) transformátorové oceli v AMFM. Rekonstrukce linky zahrnuje zásadní stavební, strojní a technologické změny v konfiguraci linky tak, aby bylo dosaženo významné zvýšení kvality pásu po jeho zpracování. Technologie linky zahrnuje proces čištění pásu, nanášení izolační vrstvy, vysokoteplotního žíhání a rovnání pásu řízením prodloužení pásu. Provoz linky bude kontinuální, bez nutnosti zastavení linky v případě výměny svitku. Rekonstrukce této linky navazuje na částečnou rekonstrukci provedenou firmou Ingeteam již  v roce 2006 a je významným pokračováním dlouhodobé spolupráce s naším zákazníkem – společností Arcelor Mittal Frýdek Místek (AMFM).
09.07.2010 08:40:36

Společnost Ingeteam v roce 2010 získala tyto zakázky:

Rekonstrukci  termorovnací linky OL1 – komplexní dodávka na klíč.
Dodávku HW a SW pro zprovoznění vrtačky Rourkela.
Dodávku SW pro zprovoznění vrtačky Galati.


1 , 2 , 3 , 4 , >>
© Ingeteam 2008 Domů | Archiv zpráv | Novinky| WebSolution: Pudu Technologies