Ingeteam
english
Domů
Mapa stránek
Kontakty
search
logo Ingeteam
 

Novinky


10.06.2010 08:16:33

Projekty dodávky zařízení pro vysoké pece

Společnost Ingeteam bude dodávat zařízení pro rekonstrukci vysokých pecí pro společnosti Arcelor Mittal Galati v Rumunsku a společnost ROURKELA STEEL PLANT v Indii. Dodávka zahrnuje inženýring a dodávku zařízení pro vrtací a ucpávací systém vysokých pecí  používaných při odpichu vysokých pecí. Pro projekt v Rumunsku budeme dodávat kompletní řízení 2 sad těchto zařízení, pro projekt v Indii budeme dodávat hlavní ovládací pulty a aplikační SW PLC.

Úspěšná realizace systému pro řízení elektrod pro pánvovou pec

V červnu 2010 jsme dokončili zprovoznění systému pro regulaci elektrod pro pánvovou pec PP1 v Arcelor Mittal Ostrava.  Projekt zahrnoval výměnu řídící části systému pro regulaci elektrod včetně vývoje nového algoritmu pro řízení elektrod v módu regulace proudu i impedančním módu. Projekt byl pokračováním interního dlouhodobého vývoje tohoto produktu  v naší společnosti a jeho úspěšnou realizací byla získána významná reference pro toto řešení, které je možno uplatnit v hutní výrobě pro řízení elektrod pánvových pecí a obloukových pecí. 


04.05.2010 09:26:05

Uvádění do provozu linky pro výrobu plochého skla

Při zprovozňování nové linky pro výrobu plochého skla pro společnost Duzce CAM v Turecku se podílela také společnost Ingeteam. V rámci služeb při zprovozňování technologie jsme zajišťovali modifikace a ladění SW aplikace PLC a vizualizace pro technologii „Float“ a „Tin Bath“. Linka je v plném provozu od 05/2010.

Rekonstrukce řídicího systému pro válcovnu pásů za tepla         (05/2010)

Ingeteam bude zajišťovat částečný upgrade řídicího  systému pro válcovnu ocelových pásů za tepla na válcovně „Steckel“ ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava. Tento systém je založen na platformě multiprocesorového systému se sběrnicí VME.
V rámci upgrade systému bude provedena nezbytná výměna HW a systémových SW komponent pro zajištění bezpečnějšího systému provozu řídicího systému a rozšíření diagnostických nástrojů v rámci systémového SW.


12.04.2010 13:37:40

Školicí středisko

Společnost Ingeteam a.s., zahájila pro své zaměstnance realizaci výstavby „Školicího střediska“. Toto středisko bude tvořeno nástavbou a přístavbou ke stávající budově společnosti. Školicí aktivity budou rozděleny na dvě oblasti. Oblast teoretickou, jejíž výuka bude probíhat ve 3. nadzemním podlaží nad půdorysem stávající budovy (nadstavba), kde se nyní nachází půdní prostor a oblast praktickou, která bude realizována v přístavbě severním směrem ke stávající budově. Výstavba Školicího střediska bude realizována s podporou z prostředků Evropské Unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

                                                                                                                          


16.03.2010 15:57:23

Ingeteam bude dodávat zařízení pro koksovnu v Indii

Společnost Ingeteam získala zakázku pro řízení pěchovacích jednotek pro společnost JSW v Indii. Dodávka zahrnuje kompletní dodávku elektro části a řídicího systému pro 4 ks stacionárních pěchovacích strojů o celkovém počtu 20 pěchovacích jednotek používaných pro účely přípravy vsázky koksové baterie. Dodávka zařízení a zprovoznění systému by mělo proběhnout v průběhu roku 2010.
12.03.2010 09:22:39

Realizované projekty

Zprovoznění sázecích pěchovacích a výtlačných strojů pro obsluhu koksárenských baterií v Číně. Ve spolupráci s dodavatelem těchto zařízení jsme uvedli do provozu dva koksárenské stroje pro společnost Beijing Cooking. Navazující zprovoznění dalších strojů pro další zákazníky v Číně a Indii je plánováno pro rok 2010.

Dodávka zařízení a řídícího systému pro čerpací stanici zajišťující přečerpávání vody pro pohon hydroelektrárny v Gruzii. Uvedení do provozu je plánováno v roce 2010.     

Inspekce zařízení pro skládkové stroje, dopravníky a lodní nakladač pro zákazníka Port Atlantique Nantes St. Nazeire - Francie. V rámci zpracované studie byl prověřen aktuální stav zařízení a proveden návrh rozsahu rekonstrukce v souvislosti s prodloužením životnosti zařízení do roku 2020. Realizace rekonstrukce by měla být provedena v letech 2010 - 2011  

          

              


14.05.2009 10:17:47

Zapojili jsme se do projektu FutureSME

FutureSME je významný celoevropský projekt, do kterého je zapojeno 26 účastníků z Irska, Spojeného království, Itálie, Turecka, Polska, Švédska, České Republiky a Slovenska. Hlavním koordinátorem projektu je University of Strathclyde (Glasgow, Spojené království).
S grantem EU ve výši 6 mil. EUR ze 7. rámcového programu tento projekt vytvoří sadu praktických nástrojů a metod, které pomohou evropským malým a středně velkým podnikům (small and medium size enterprises, SME) dosáhnout a udržet si celosvětovou konkurenceschopnost. Poskytne strategický a operační rámec k podpoře společností zainteresovaných v komplexních zásobovacích řetězcích k optimalizaci jejich obchodních procesů - vhodného načasování, cen, kvality a trvalé udržitelnosti. Jako výsledek přinese model úspěšného malého podniku v budoucnosti.
Více než 50% účastníků jsou malé podniky všech odvětví a typů. 


<< , 1 , 2 , 3 , 4 , >>
© Ingeteam 2008 Domů | Archiv zpráv | Novinky| WebSolution: Pudu Technologies